O nás Informace o nás & našich službách.

Restaurování knižních vazeb

Historické knižní vazby jsem začala restaurovat po zvládnutí základního knihařského řemesla a po seznámení s technologií restaurování papíru, dřeva, usně, pergamenu a jiných materiálů. Po větším komplexním restaurátorském zásahu na Melantrichově bibli z Klaštera v Teplé, který znamenal složení maturitní zkoušky, jsem restaurovala knižní vazby pro Židovské muzeum, Národní knihovnu, Karlovu Univerzitu i soukromé majitele.

Historie restaurování knižních vazeb sahá do konce 19. stol. kdy se v Itáli začali zajímat o stav historických fondů ve vatikánské knihovně. V této době vzniká první odborná literatura na toto téma – spíše knihvazačská. Poté následovali britové a němci. Začali se zkoumat historii papíru inkoustů, filigránů aj. V Čechách se jako I. o toto téma začal zajímat Václav Voldán – vynálezce dolévání papírovinou u nás. Jeho pokračovatel byl Josef Vyskočil, který založil restaurátorskou dílnu v pražském Klementinu, kterou dovedl na vysokou úroveň. Tato dílna setrvala na stejném místě do roku 1994, kdy bylo restaurátorské oddělení přestěhováno do centrálního depozitáře v Hostivaři v Praze. Pan Vyskočil se zasloužil, aby vzniklo 4-leté studium restaurování a konzervování papíru a papírových předmětů na státní grafické škole. Nechali vystudovat pouze první ročník a obor se uzavřel. V roce 1975 byl obor znovu otevřen a byl doplněn o restaurování a konzervování muzejních předmětů.

Ukázka prací