Ukázka prací Kosmografie.

Fragment tisku Kosmografie české z roku 1554, zkompletován digitálním dotiskem. Soukromý majitel. Restaurování bylo dokončeno v roce 2012.