O nás Informace o nás & našich službách.

Publikace

  • Studium vlivu mramorování na vlastnosti vazební usně. Sborník z konference: Muzea, památky a konzervace. Brno 2008.
  • Chemicko-technologický průzkum historické makety dortu. Sborník z konference: Muzea, památky a konzervace. Praha 2009
  • Chemicko-technologický průzkum historické makety dortu. Sborník konference konzervátorů-restaurátorů. Hradec Králové 2009.
  • Restaurování rukopisu z přelomu 14. a 15. století. Sborník z konference: Muzea, památky a konzervace. Opava 2010.
  • Průzkum filigránů a ověření metody jejich použití při datování prvotisků. Porovnání vlastností papíru v závislosti na původu v knižním bloku Chronica Hungarorum (1488). Sborník z konference konzervátorů-restaurátorů. Uherské Hradiště 2010.