O nás Informace o nás & našich službách.

Odborná praxe

  • Květen 2003 – Okresní archiv Pelhřimov pod vedením Zdislavy Joskové.
  • Květen 2004 – Archeologický ústav v Praze, oddělení restaurování archeologické keramiky pod vedením Ljuby Svobodové.
  • Srpen – Září 2004 – Židovské muzeum v Praze pod vedením Jerzy Stankiewicze.
  • Červen – Září 2007 – Soukromý restaurátor Jaroslav Benda.
  • Od ledna 2008 – zaměstnána v Národní knihovně ČR jako restaurátor.
  • Od září 2010 – vyučuje na VOŠG Hellichova v Praze předměty Technologie restaurování a Laboratorní cvičení.