Ukázka prací Bible Melantrišská.

Renesanční kolorovaný výtisk Bible Melantrišské. Datace neznámá, soukromý majitel. Restaurování bylo dokončeno v roce 2011.