Ukázka prací Bible Melantrišská.

Renesanční kolorovaný výtisk Bible Melantrišské vydané roku 1506 v Praze. Majitel tisku je Premonstrátský klášter Teplá. Restaurování proběhlo ve spolupráci s Janem Slivkou v roce 2005.