O nás Informace o nás & našich službách.

Vzdělání

  • 2005 maturitní zkouška na Střední průmyslové škole grafické v Praze obor Konzervování a restaurování archivních materiálů.
  • 2008 bakalářská státní zkouška na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze obor Technologie konzervování a restaurování objektů kulturního dědictví.
  • 2010 magisterská státní zkouška na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze obor Technologie konzervování a restaurování objektů kulturního dědictví.