O nás Informace o nás & našich službách.

Účast na mezinárodních projektech

  • Projekt OC09049 - Detailní charakterizace aerosolových částic ve vnitřním prostředí Národní knihovny v Praze (2009-2010, MSM/OC).
  • Výzkumný záměr MK 00002322103 - Výzkum a vývoj preventivních opatření vedoucích k ochraně knihovních fondů (2008 – 2011).
  • Projekt NAKI – Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy (2011 – 2016).