O nás Informace o nás & našich službách.

Restaurátorské průzkumy

Při studiu na vysoké škole se mi otevřeli dveře do světa analytické chemie. Prováděla jsem specifické průzkumy nejrůznějších materiálů od papíru, iluminacích, typářů, nástěnných maleb, usně aj. Jako technolog restaurování jsem schopna zvážit vhodné instrumentální metody průzkumu, zajistit jejich měření v odborných laboratořích, vyhodnotit naměřené výsledky a zhotovit závěr.

Jako první restaurátor v Čechách využívající „přírodovědné metody“ na průzkum objektu před samotným restaurováním byl zřejmě profesor Bohuslav Slánský v roce 1931. V dnešní době je restaurátorský průzkum nedílnou součástí restaurátorských prací. Lze jej rozdělit na základní průzkum, na který je vybavena většina restaurátorských pracovišť a na zevrubný, na který se používají různé analytické metody ve specializovaných laboratořích. S těmito průzkumy ve většině případů musí restaurátor spolupracovat s technologem restaurování.

Ukázka prací