O nás Informace o nás & našich službách.

Restaurování ostatních materiálů

Znalosti restaurování keramiky, porcelánu, dřeva, textilu, usně, pergamenu a kovů jsem získala opět na střední škole. Tyto znalosti jsem si doplnila a podložila chemickou technologií na vysoké škole. Jako praktickou maturitní zkoušku jsem restaurovala dvě Halštatské mísy z Archeologického ústavu v Praze. Další znalosti jsem získala ze spolupráce se soukromým restaurátorem Jaroslavem Bendou.

Ukázka prací