Ukázka prací Evangeliář pro velmistra řádu Německých rytířů. Bronzové odlitky navrhl a zhotovil AK.SOCH. Daniel Ignác Trubač.